Bölüm Başkanından

Sevgili Öğrenciler,

Bilgisayar Mühendisliği genç bir disiplin olup, özellikle son yıllarda dikkate değer bir ilerleme kaydetmiştir. Hayatın her alanına dokunan Bilgisayar Mühendisliği'nin günümüzde olduğu gibi gelecekte de birçok problemin çözümüne katkı sağlayacağı aşikardır. Mantıksal akıl yürütmeyi temel alan bilgi sistemlerinin ve uygulamalarının geliştirilmesi, bu alanı seçecek kişilerin temel uğraşıları arasında yer almaktadır.

Bölümümüz 1997 yılından beri öğrenci kabul etmekte olup lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kaliteli bir eğitim kadrosu ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölüm müfredatı bilgisayar bilimleri gereksinimleri doğrultusunda teori, uygulama ve mühendislik alanlarının her aşamasında görev alabilecek nitelikte mezunlar vermeye yöneliktir. Bölümümüz ayrıca MÜDEK tarafından 2027 yılına kadar akredite edilmiş olup Avrupa’da geçerli EUR-ACE etiketi almaya hak kazanmıştır.

Bilgisayar Mühendisliği alanına olan ilgi ve merakınız eğitim hayatınızın daha keyifli ve daha heyecanlı geçmesini sağlayacaktır. İş hayatına hazırlanma, araştırma ve geliştirme faaliyetleri içerisinde bulunma veya akademik hayata yönelmenizde lisans ve lisansüstü düzeyde kapsamlı ve çağdaş bir eğitim almanın büyük önem taşıdığı unutulmamalıdır. Hepinize sonsuz başarılar diler, hedeflerinizin her zaman yüksek olmasını temenni ederim.

 

Doç. Dr. Emre SÜMER