Akreditasyon

Türkiye’de mühendislik eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş bağımsız olarak faaliyet gösteren Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programına ilk olarak 2017 yılında akreditasyon vererek akreditasyon listesinde yayınlamıştır. 30 Eylül 2019 tarihinde bölümün akreditasyonu yenilenmiştir. Ayrıca Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programına EUR-ACE (EURopean Accredited Engineer) etiketi verilmiştir. ABD’de mühendislerin imza yetkili profesyonel mühendis olabilmeleri için sınava girmeleri gerekmekte ve bu sınavlara ise sadece akredite edilmiş bölüm mezunları kabul edilmektedir. Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunları aldıkları akreditasyon sayesinde uluslar arası sınavlara giriş hakkı kazanmaktadır. Böylece hem Avrupa ve ABD’de hem de Türkiye’de akredite edilmiş bölüm mezunu olan Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerimizin dünya mühendisi olma yolu açılmıştır.