Lisansüstü

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Bilgisayar Mühendisliği bölümü 1997-1998 öğretim yılında Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programını başlatmıştır. Şu an Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretimi sürdürülmektedir. Bölümümün öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, bazı dersler İngilizce olarak yürütülmektedir. 

Öğrenci en az 120 AKTS kredi alarak mezun olabilir. Tezli yüksek lisans programını tamamlamak için en az 7 ders ve 70 AKTS, Seminer dersi (10 AKTS) ve iki dönem Yüksek Lisans Tezi (toplam 40 AKTS) almak zorunludur. Öğrencinin ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50 olmalı, C ve Y den aşağı bir notu ve hiçbir Z ve F notları olmamalıdır.

Tezli Yüksek Lisans Programı hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Bilgisayar Mühendisliği bölümü 1997-1998 öğretim yılında Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programını başlatmıştır. Şu an Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretimi sürdürülmektedir. Bölümümün öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, bazı dersler İngilizce olarak yürütülmektedir. 

Öğrenci en az 120 AKTS kredi alarak mezun olabilir. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlamak için en az 10 ders ve 100 AKTS ve Dönem projesi (20 AKTS) almak zorunludur. Öğrencinin ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50 olmalı, C ve Y den aşağı bir notu ve hiçbir Z ve F notları olmamalıdır.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.


DOKTORA PROGRAMI

Bilgisayar Mühendisliği bölümü 1997-1998 öğretim yılında Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programını 2012/2013 Bahar yarıyılından itibaren de Doktora programını başlatmıştır. Bölümümün öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, bazı dersler İngilizce olarak yürütülmektedir. 

Tezli Yüksek Lisans derecesine dayalı doktora programı, toplam 240 AKTS kredilik, en az 7 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Programın normal süresi 4 yıl, azami süresi altı yıldır. Öğrencinin aldığı tüm derslerden en az Y, C+ ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,70 olması gerekmektedir. 

Doktora Programı hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Doktora Yeterlik Sınavı

Bilgisayar Mühendisliği bölümü doktora programına kayıtlı öğrenciler, derslerini tamamladıktan sonraki yarıyılda Doktora Yeterlilik Sınavına girmek durumundadır.  Doktora Yeterlilik Sınavı yazılı ve sözlü bölümlerden oluşur. Yazılı sınav aşağıda belirtilen lisans ve lisansüstü derslerden oluşmakta olup, toplam ve cevaplanması gereken soru adetleri yanlarında belirtilmiştir.

Bölüm 1: Lisans Dersleri: (Soru Sorulacak Ders Adedi: 5, Cevap Verilecek Ders Adedi: 4)

- BİL 218 Bilgisayar Organizasyonu

- BİL 231 Ayrık Yapılar

- BİL 265 Veri Yapıları

- BİL 332 İşletim Sistemleri

- BİL 429 Bilgisayar Ağları

 

Bölüm 2: Lisansüstü Dersleri: (Soru Sorulacak Ders Adedi: 4, Cevap Verilecek Ders Adedi: 3)

- BİL 540 Programlama Dilleri Kuramı

- BİL 553 Veritabanı Yönetim Sistemleri Kuramı

- BİL 567 Algoritma Tasarımı ve Analizi

- BİL 573 İleri Yazılım Mühendisliği

 

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her bir bölümden en az %50 başarı ve toplamda da en az %65 başarı elde edilmesi gerekmektedir.

Bu derslerin konu içerikleri hakkında ayrıntılı bilgileye ulaşmak için lütfen tıklayınız. 

Sözlü sınavda bir konu kısıtlaması olmayıp öğrencinin tüm lisans ve lisansüstü hayatı boyunca almış olduğu dersler, yaptığı tezler, doktora tezinde çalışmayı planladığı alan ve akademik hayatla ilgili genel sorular sorulabilir.

Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için her iki sınavı da başarıyla tamamlamış olması gerekir.

Doktora tez önerisi hazırlama formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.