Lisans

Dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği lisans programımız Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Yazılımı ve Bilgisayar Donanımı olmak üzere üç temel alanda mesleki bilgi ve becerilerle gerekli akademik yetenekleri kazandırmak üzere kurgulanmıştır. Bu amaçla programımızın ilk yılında Fizik ve Matematik gibi temel derslerin yanında programlama ve mühendisliğe giriş kavramlarını öğreten dersler bulunmaktadır. Sonraki yıllarda Bilgisayar Mühendisliğinin gerektirdiği Matematik içeriği devam etmek üzere, mesleki dersler ağırlık kazanmaya başlar. Bunların yanında mesleğin diğer alanlarla ilişkilerini anlatmak üzere yaşam bilimleri işletme ve ekonomi gibi dersler bulunur. Ayrıca, yine mesleki yaşamın gerektirdiği sosyal ve kişisel becerileri kazandırmak üzere Sosyal Seçmeli ve Güzel Sanatlar Seçmeli derslerin yanı sıra Etik, toplum ve Meslek dersi programımızda yer almaktadır. Eğitim dili yüzde 30 İngilizce'dir.


DERS KATALOGLARI

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü' ne ait ders katalog bilgileri yıllara göre değişiklik göstermektedir. Öğrencilerimiz kendilerinin tabi oldukları yıla ait katalog bilgilerini takip etmelilerdir. Yıllara ait katalog bilgilerine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

 

 

 


STAJ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, öğrenim süreleri boyunca, her biri en az 20 işgünü süreli olmak üzere, 2 kez staj yapmakla yükümlüdür. Söz konusu stajlardan ilki, BİL300 olup 4 yarıyıl ders alındıktan sonra, ikincisi ise, BIL400 olup 6 yarıyıl ders alındıktan sonra yapılır. BİL 300 stajını başarı ile tamamlamayan öğrenci BİL 400 stajını yapamaz. Stajlar, normal koşullarda, yaz tatilleri içine rastlayan sürelerde yapılır. Staj yapılacak işyerinin mesai günlerine göre, staj yapılacak 20 işgünü (kesintisiz) süresinin, akademik takvimde gösterilen ders kayıtları süresi ve derslerin, ya da sınavların yapılacağı süreler ile, hiç bir biçimde çakışmaması gerekir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Staj Kılavuzuna erişmek için lütfen tıklayınız.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin “Yaz Stajı” Çalışmasını daha verimli yapabilmeleri için, Bölüm Kurulunca BİL 300 ve BİL 400 Stajlarına bazı “ön koşullar” eklenmiştir. 2015-2016 Akademik Döneminden başlayarak yürürlüğe girecek olan bu uygulamayı  staj başvurusu yapacak öğrencilerimiz dikkate almalıdırlar. Bu konuda ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.


BİTİRME PROJELERİ

Her öğrenci bölümdeki son iki yarıyılında geniş kapsamlı bir proje çalışmasının içerisinde yer alır. Bu proje öğrencilerin oluşturdukları 3-4 kişilik takımlar tarafından yürütülen bir gerçek yaşam uygulamasıdır.  Proje öğrencilere karmaşık bir problemin çözümü için temel planlama, analiz, tasarım ve gerçekleştirim yeteneğinin yanı sıra takım çalışması, proje yönetimi, rapor yazma ve sunum yapma ile ilgili beceriler de kazandır. Projeler disiplinler arası içerikleri nedeniyle diğer alanlarla etkileşim konusunda da tecrübe edinilmesini sağlar. Bölümümüzde 2022-2023 Güz yarıyılı eğitim döneminde yürütülen projeleri görmek için tıklayınız.