Bölüm Mezunları

Çalışma Alanlarına Göre Mezun Değerlendirmeleri Mezun bilgileri MÜDEK Akreditasyon çalışmaları kapsamında Bölümlerimiz tarafından takip edilmektedir. Her bölüm kendi mezunlarını izleyecek veri yapısına sahip olup mezunlarıyla sosyal, kültürel iletişimini sürdürmektedir.

Bilgisayar Mühendisliği

Mezunlarımızın %67’si tasarım-üretim, %24’ü kullanıcı olarak, %3’ü ise diğer sektörlerde çalışmaktadır. Yine mezunlarımızın %20’si tasarımcı olarak çalışırken %60’ı yazılım–donanım ve geliştirici olarak görev almaktadır. Diğer yandan, mezunlarımızın %59’u uzman mühendis veya orta seviyeli yönetici olarak çalışmaktadırlar. Bilgisayar Mühendisliği programınca yapılan değerlendirmelerde mezunlarımızın görev aldığı kurum özelliklerinin dağılımı, görev dağılımları aşağıda özetlenmiştir.